• Adam

Kompetencje trenerskie

Firma Blue Media przeprowadziła w 2017 roku badanie na reprezentatywnej grupie 609 rodziców dzieci trenujących różne dyscypliny sportowe. Wynika z nich, że 75% rodziców wskazując istotne cechy dobrego trenera wybiera umiejętności interpersonalne. Zaledwie 25% wskazuje kompetencje trenerskie. Badani oczekują od trenera przygotowania pedagogicznego i mentorskiego. Cechy interpersonalne dobrego trenera (w kolejności od wymienianych najczęściej): mający właściwe podejście do dzieci, cierpliwy, motywujący, wspierający, wymagający, wyrozumiały, tolerancyjny, miły, przyjazny, konsekwentny, potrafiący przekazywać wiedzę, sumienny, zdyscyplinowany, opanowany, z indywidualnym podejściem do każdego dziecka, sprawiedliwy, uczciwy, odpowiedzialny, stanowczy, trzymający dyscyplinę, zaangażowany, opiekuńczy, troskliwy, wesoły, z poczuciem humoru, kreatywny, energiczny, asertywny, szczery, pomocny. W jakim stopniu te cechy pokrywają się z cechami jakie wymieniliby u siebie jako dobrego rodzica?
1 wyświetlenia

Po 7 latach pracy z dziećmi czuję się w obowiązku podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi trenerami oraz rodzicami naszych małych piłkarzy. 

Zapraszam Cię do korzystania z zasobów strony Piłkarskie Dziecko.

KONTAKT

Adam Stokowiec

adam@pilkarskiedziecko.pl